English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Artikel: Analyse av slokkesystemer

Skärsläckaren visar hög effekt vid; rumsbrand, brand i enplansbyggnad, vindsbrand och dolda bränder i byggnadskonstruktion. I Norska tidningen Brannmannen nr 6, 2013 kan du läsa om vilken effekt olika skäcksystem har vid olika typer av bränder. Artikeln grundar sig på en studie av olika släcksystem som nyligen gjorts av MSB.

Analyse av slokkesystemer NO.pdf

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment