English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Användarmöte i Tyskland, 29 & 30:e augusti

Den 29-30 augusti höll C/E/R ett användarmöte i Tyskland. Slutanvändarna från kommunala och industriella brandkårer,  bl.a ifrån Gladbeck, BASF, Currenta och Daimler presenterade sin egen organisation och naturligtvis sina egna erfarenheter av cobra. Den tyska kustbevakningen kunde tyvärr inte delta på mötet på grund av att de börjat förbereda sin medverkan i släckningsarbetet på det brinnande fartyget "Flaminia".

Två instruktörer från Brand- och Räddningsskolan i Koblenz (Rheinland-Pfalz) deltog i mötet. De betonade flera viktiga aspekter av den tyska taktiken och effekterna av den demografiska och sociala utvecklingen av brandbekämpning i framtiden. Användarna diskuterade och var mycket delaktiga och effektiva vilket gjorde att många frågor kunde tas upp med fokus på teknik, taktik och utbildning. Mycket intressant var också "live demon" av cobra-enheten integrerad i en Mercedes Sprinter och ramenhet av BASF med ett par nya tillbehör som utvecklats av BASF själva. Johan Biörsmark uppdaterade deltagarna om nyheter,  projekt inom Cold Cut Systems. En höjdpunkt var säkert den perfekta presentationen av Dan Moore (Northamptonshire FRS) om "varför" och "hur" de införde cobra i FRS. Mötet var verkligen en stor succé. Ett nytt nätverk av cobraanvändare har grundats, som kommer att vara en mycket bra bas för framtiden för cobra och cobrametoden i Tyskland.

Steffen Rastetter, C/E/R, distributör i Tyskland

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment