English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

8 Cobraenheter till Polen

Under senhösten har 8 Cobra levererats till Polen för att installeras av påbyggaren Bocar. Cobraenheterna kommer att användas av räddningstjänsterna i 7 av Polens större städer: Warszawa, Świecie, Piotrkowi Trybunalski, Kraków, Gdynia, Katowice & Tarmów.

Read more about

Safer Fire Fighting

Read more about

Efficient Fire Fighting

Read more about

Saving Environment