English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Företagsfakta

Om Cold Cut Systems

Cold Cut Systems, ISO cert 9001:2008 samt 14001:2004, har sedan starten specialiserat sig på tillverkning av brandbekämpningsverktyg. Företaget står som enda leverantör av den unika skärsläckaren coldcut™ cobra. Skärsläckarens unika egenskaper såsom effektivitet, säkerhet och snabbhet underlättar brandmäns arbete runt om i världen. Företagets produktsortiment omfattar dessutom en rad tillbehör som coldcut™ cold tap, coldcut™ cutting frame, coldcut™ pipe cutter och tillsatsmedelspump.

Cold Cut Systems huvudkontor finns i Kungsbacka söder om Göteborg där även tillverkningen sker. Globalt representeras företaget av ett omfattande nätverk av distributörer i Väst- och Östeuropa, Mellanöstern, Afrika samt Asien.

CCS huvudägare är

  • Saab Ventures AB
  • Förvaltningsaktiebolaget Metallica
  • Heikki Dennerström, Risk Management Partner AB
  • Lars G Larsson, Cold Cut Systems grundare

Marknaden

I dag finns närmare 1000 coldcut™ cobra-anläggningar av olika typer installerade på allt från små skåpbilar, konventionella 10-15-tons brandbilar till specialbyggda stora räddningstjänst fordon på ett 10-tal flygplatser världen över.

I Sverige finns skärsläckare på runt 50 räddningstjänster fördelat över hela landet.

De räddningstjänster som använder skärsläckaren kontinuerligt har samtliga fått insikt om skärsläckarens unika egenskaper vid en mängd insatssituationer. Egenskaper som ingen annan utrustning på marknaden har.

Det finns idag räddningstjänster i Sverige som har upp till 6-7 stycken skärsläckare. Skärsläckaren används idag vid ca 80% av samtliga insatser utförda av dessa räddningstjänster.

Skärsläckaren finns även installerad på olika typer av fartyg, på raffinaderier, på oljeborrplattformar, inom processindustrin, inom stålindustrin, på stora terminalhamnar, på skeppsvarv, i kolgruvor mm.

Historik

Företaget Cold Cut Systems (CCS) AB grundades 1988 av Sjökapten Lars G. Larsson. CCS

Luleå Räddningstjänst utförde under 90-talet egna tester i syfte att ta fram säkra metoder för att åstadkomma hål i takkonstruktioner och även riva väggar och fasadmaterial. 1995 konstaterades att man inte kom längre varmed en framställan gjordes till Räddningsverket med syfte att ta fram säkrare metoder för att göra ventilationshål i yttertak vid brand.

Räddningsverket insåg tidigt fördelarna med att använda vatten under högt tryck och som en konsekvens av det så sovrades marknaden i jakt på företag som kunde tillhandahålla utrustning för vattenskärning. Det företag som bedömdes ha bäst förutsättningar för att delta i projektet var Cold Cut Systems AB i Kungsbacka.

Vid följande tester visade det sig att det verktyg som Cold Cut Systems tillhandahöll inte bara förmådde att skära igenom alla förekommande byggnadsmaterial, utan också att verktygets höga tryck och speciella munstycke effektivt dämpade/släckte branden på insidan av byggnadskonstruktionen.

Utvecklingsarbetet fick därmed en annan inriktning och konceptet har därefter utvecklats vidare i samarbete med Myndigheten för Samhälsskydd och Beredskap (MSB), Lunds Tekniska Högskola och Räddningstjänster i Sverige i syfte att etablera en ny brandsläckningsmetod.

Metoden fick namnet Skärsläckarmetoden (Cutting Extinguisher Method) och metodiken är patenterad sedan 1997 på ett flertal viktiga marknader i Europa, Amerika och Asien.