English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Dataskyddsförordningen och vår hantering av personuppgifter

Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General Data Protection Regulation), är en ny EU-gemensam förordning som börjar gälla i hela EU från och med den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PuL) och är utformad för att stärka den enskildes rättigheter.

Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter i vår Integitetspolicy nedan.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment