English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Smedjebacken

Räddningstjänst Räddningstjänsten Smedjebacken
Station Smedjebacken
Larmorsak
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Svart rök tränger ut genom springor i garagedörren. Värme genom väggen.
Taktisk inriktning Tog hål med skärsläckaren på 3 ställen för att sänka brandgastemperaturen
Metodval Skärsläckaren sänker brandgastemperaturen - sedan rd-grupp in med övertrycksventilering
Analys av insatsen Fastighetsägaren öppnade inte garagedörren. Räddningstjänsten sänker snabbt temperaturen från ca 600 grader med skärsläckaren innan rökdykargruppen går in. Övertrycksventilering möjliggör ett snabbt konstaterande av var initialbranden var belägen. Maximal effekt.

Även branden i bilen som stod i garaget släcktes vid insatsen med skärsläckaren.