English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Räddningstjänsten StorGöteborg

Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Frölunda m.fl.
Larmorsak Villabrand i familjebostad
Effekt
Läge vid framkomst Brand i källaren, kraftig rökspridning från 1:a och 2:a våning och vinden. På utsidan taket syns gnistregn.
Taktisk inriktning Ventilation, brandsläckning,
Metodval Släcker (dämpar) branden i källaren omgående med skärsläckare för att sedan gå in i själva våningsplanen. Det visar sig att det brinner runt murstocken från källare upp till taket. Framförallt i och runt ventilationskanaler samt att avloppsrören har brunnit av med en brandspridning som följd.
Analys av insatsen Insatsen gick mycket bättre än förväntat. Skärsläckare har en avgörande roll i släckningsarbetet då vi med värmekamera kan lokalisera temperaturhöjning och snabbt punktera med skärsläckare så att branden inne i väggen kan släckas utan att väggen behöver rivas. Den är även betydande för de minimala vattenskadorna.