English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

HS 6 .HS 8

Räddningstjänst Prags räddningstjänst, Tjeckien
Station HS 6 .HS 8
Larmorsak
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Fullt utvecklad brand i ett fritidshus
Taktisk inriktning Begränsning och släckning med konventionell insats RD insats och yttre släckning
Metodval Släckningen inleds med konventionell släckning med strålrör. Stora svårigheter att nå brandhärdar
Analys av insatsen Skärsläckaren sätts in för att släcka dolda bränder i väggar och golvkonstruktion. Släckningen går snabbt och effektivt och ytterligare släckning ej nödvändig. Sammanfattningsvis så skulle skärsläckaren ha satts in mycket tidigare i insatsen.