English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ålem / Fliseryd / Mönsterås

Räddningstjänst Mönsterås räddningstjänst
Station Ålem / Fliseryd / Mönsterås
Larmorsak Brandstart mellan pannrum och garage
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Garage pannrum förråd övertända vid räddningstjänstens ankomst
Taktisk inriktning Förhindra brandspridning
Metodval Skärsläckare i kombination med övertrycksventilation och rökdykarinsats
Analys av insatsen Kombinerat metodval; rökdykning, övertrycksventilation och skärsläckarinsats. Skärsläckaren sattes snabbt in för att komma åt mellanliggande tak ovanför pannrum och garage. Snabbhet i skärsläckarinsatsen medförde att ingen brandspridning skedde till övriga utrymmen.