English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Ålem

Räddningstjänst Mönsterås räddningstjänst
Station Ålem
Larmorsak
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Brand i vardagsrummet på bottenvåningen spridning till yttertaket
Taktisk inriktning Förhindra brandspridning från utsidan mellan inner och yttertak samt bekämpa rumsbranden
Metodval Skärsläckaren sätts in vid takfoten och slår ner brand i tak. Rökdykning in i vardagsrum för kompletterande släckning.
Analys av insatsen Förstainsats med skärsläckare mot takfot. Lågorna slår upp genom taket vid ankomst. Skärsläckaren slår snabbt ner takbranden samtidigt som övriga i styrkan angriper branden i bottenplanet. Räddningsledaren bedömer att skärsläckarens insats var avgörande