English | Svenska | Deutsch | 日本語

Ålem

Räddningstjänst Räddningstjänsten Mönsterås
Station Ålem
Larmorsak Takbrand ev gnistbildning från skorsten som spridigt sig in under taket. Tänkbar orsak soteld.
Effekt God effekt
Läge vid framkomst Utvecklad brand i undertaket med kraftig rökutveckling. Grannar larmar om eventuell pågående soteld.
Taktisk inriktning Begränsa brandspridning. Oklart om brandspridning skett via sprickor i murverk eller gnistbildning ut på taket och sedan antändning.
Metodval Skärsläckaren sätts in för att komma åt branden under takytan i isoleringsmaterial
Analys av insatsen Med hjälp av skärsläckaren får man kontroll över takbranden. Total släckinsats 4 timmar. Brandskadorna små, en del vattenskador uppstod. Släckinsats från 3 stationer. Släckning via strålrör utöver skärsläckare.

Insats med skärsläckare utan håltagning inledningsvis medför stora fördelar med tanke på brandgaskylning. Luftinströmning in under taket minimerades tack vare släckning med cobra handlans. Inga hål gjordes inledningsvis först efter tempsänkning.