English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skärsläckare direkt avgörande vid vindsbrand i Lund.


Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd
Station Hyllie
Larmorsak Vindsbrand på förskola
Typ av objekt Förskola
Effekt "Erfarenhetsmässigt kan jag med säkerhet säga att vi hade hade haft stora problem att släcka branden med konventionella metoder (invändig med rökdykning/utvändig genom takarbete)" (citat ifrån styrkeledare Rsyd).
Läge vid framkomst Utvecklad vindsbrand
Taktisk inriktning
Metodval
Analys av insatsen

Skärsläckaren användes under insatsen samt vid eftersläckningsarbetet. Skärsläckare 1230 hade påbörjat skärsläckareinsats från utsidan. 1360 användes för punktbeskjutning invändigt under koordination. Samspel mellan 1230-1360. Insatsen kändes säker genom hela insatsen. Att nämna är att när mer än en skärsläckare opererar bör det finnas en utsedd person för koordination av samspelet mellan enheterna. Det mesta vatten som påfördes med skärsläckare bidrog till att släcka branden. Mycket små mängder fick tas om hand vid restvärdesinsats.Inget släckvatten lämnade byggnaden.  Skärsläckaren var direkt avgörande för att minska mängden förorenat släckvatten. 

 

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment