English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skolbrand, Kortedala


Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Angered, Lundby, Gårda, Frölunda
Larmorsak Utbruten brand i skola
Effekt Bra effekt av Skärsläckaren
Läge vid framkomst Det brann kraftigt i ett rum med lågor ut mot takfoten samt rök ur takfoten på motsatt sida skolbyggnad.
Taktisk inriktning Säkra brandspridningen, ventilation av brandgaser samt lokalisering av dolda bränder med hjälp av IR-kamera.
Metodval

Utvändig släckning, rökdykning samt punktsläckning från taket med skärsläckaren.

Analys av insatsen

Släckningsarbetet från utsidan påbörjades genast vid ankomst. Räddningstjänsten öppnade skolan med sina nycklar och påbörjade rökdykning, lämpning och RVR med fläkt. Angered fick till uppgift att säkra brandutbredningen på taket horisontellt samt vertikalt och fick till sin hjälp Frölunda och skärsläckaren med mycket bra effekt i båda sektorerna. Insatsen gick bättre än förväntat med god effekt av Skärsläckaren som punktsläcker från taket.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment