English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brandförlopp snabbt brutet med skärsläckare vid brand på förskola i Arlöv


Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd
Station Burlöv, Malmö, Lomma och Staffanstorp
Larmorsak Rökutveckling på förskola
Effekt
Läge vid framkomst Kraftig rökutveckling
Taktisk inriktning
Metodval
Analys av insatsen

Räddningstjänsten larmades till en förskola i Arlöv där rökutveckling upptäckts. Vid framkomst konstaterades kraftig rökutveckling från byggnaden och röken var då synlig från långt håll. Omedelbart inleddes utvändig insats med hjälp av skärsläckare och därefter utfördes invändig kontroll av brandspridningen. Efter en stund bröt branden igenom taket och inriktningen på insatsen blev begränsning. Förskolan består av 7 avdelningar som är sammanbyggda. Vid insatsen lyckades man rädda fem av dessa avdelningar. Branden förstörde två avdelningar men genom ett effektivt släckarbete lyckades man rädda de största delarna av byggnaderna och verksamheten. Under branden användes skärsläckarenheter från Jägersro och Lomma. Insatsledaren är mycket nöjd med resultatet av insatsen och att man lyckades hålla de beslutade begränsningslinjerna.

 

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment