English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Rök från tak, Köpenhamn


Räddningstjänst Köpenhamn
Station
Larmorsak Ild i restaurantkøkken samt tilhørende ventilationsanlæg.
Effekt
Läge vid framkomst Ved brandvæsenets ankomst var Vestre Voldgade dækket af røg, hvorfor de først ankommende udrykningskøretøjer måtte køre i ganghastighed de sidste 100 meter frem til skadestedet.
Taktisk inriktning
Metodval

5/3 15:39 Røg fra tag, Vester Voldgade

Ild i restaurantkøkken samt tilhørende ventilationsanlæg. Ved brandvæsenets ankomst var Vestre Voldgade dækket af røg, hvorfor de først ankommende udrykningskøretøjer måtte køre i ganghastighed de sidste 100 meter frem til skadestedet. Konstateret at der slår ca. 5-10 meter høje flammer op over tag til ejendommen i nr. 55, hvorfor ISL med det samme beslutter at foretage evakuering af hele ejendommen. Udlagt HT-rør til slukning i restaurantkøkken samt udlagt skæreslukker for slukning af brand i ventilationsanlæg. Rejst drejestige for eftersyn af tag med termisk kamera. Ventilationsrør med diameter på ca. en halv meter var rødglødende. Rekvireret 1 ekstra sprøjte og 1 drejestige til opmarchområde som taktisk resurse, til brug såfremt iværksat indsats ikke ville vise sig tilstrækkelig for at slukke branden. Sprængt dør til kontor på 4. sal for evakuering og eftersyn, iab. Klippet hængelås i loftlem for adgang til tag. Sprængt dør på repos mellem 1. og 2. sal i trapperum i nr. 55, for adgang til del af ventilationsanlæg i baggård. Ventileret restaurant fra stue til 2. sal med overtryksventilator. Nedtaget ca. 10 m² loftplader i køkken for efterslukning. Lukket for hovedhane til vand i ejendommen i kælder grundet lækage i køkken fra varmeskadet vandrør.

Ca. 30 m² restaurantkøkken kraftigt brandskadet, resten af restaurant i stue, 1. sal og 2. sal, ca. 300 m², lettere røgskadet. Ventilationsanlæg fra stue til tag delvis brandskadet. Overdraget skadestedet til politi og skadeservicefirma.

Analys av insatsen

På grund af den effektive og hurtige slukning af branden i ventilationsanlægget med skæreslukkerudstyr kunne brandvæsenet forhindre brandspredning til bygningens tagkonstruktion og dermed undgå at der opstod omfattende skader på ejendommen.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment