English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Industribrand, Göteborg


Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Kortedala m.fl.
Larmorsak Brand i byggnad i industrikokal
Effekt
Läge vid framkomst Vid ankomst, brand i byggnad i industrilokal
Taktisk inriktning Tillintetgöra skadekällan. Släcka branden i startrummet. Och begränsa sekundärskadorna.
Metodval

Beställde skärsläckareresursen från LC då det stod klart att behovet fanns, direkt vid framkomst. Höjdpersonal tar upp ventilationshål på taket av lokalen. Efter att dörren brutits upp och vi avlastat brandgaserna i lokalen med hål i taket påbörjas invändig släcknig med både rökdykargrupper. Bränderna i undertaket, vilka är svåra att komma åt, släcks med Skärsläckaren.

Analys av insatsen

Ett omfattande arbete där stora ansträngningar och hög yrkesskicklighet inneburit att branden begränsades till startutrymmet. Metodval har fungerat ypperligt och rökdykning har förekommit i mycket hög utsträckning, nästan 40 flaskpaket förbrukade. Skärsläckarens insats på taket gör många punktinsatser med bra resultat.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment