English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand på en förskola i Alnarp


Räddningstjänst Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp
Station Lomma
Larmorsak
Effekt
Läge vid framkomst
Taktisk inriktning
Metodval

Brandkåren i Lomma larmades vid 03.10-tiden till en brand på en förskola i Alnarp. När första brandstyrkan från Lomma kom fram brann det ordentligt i en av förskolans trägavlar. En skärsläckare sattes in och efter ca 30 minuter var branden under kontroll. Även en mindre glödbrand härjade i takkonstruktionen men även den kunde snabbt släckas. Eftersläckningsarbetet pågick under flera timmar då glödbrand spritt sig in i bjälklaget under träbyggnaden.

Analys av insatsen

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment