English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Villabrand, Tyresö kommun


Räddningstjänst Södertörns brandförsvarsförbund
Station Haninge
Larmorsak Brand i villa.
Effekt Skärsläckaren hade stor effekt på att minska den totala vattenmängden som användes och därigenom reducerades även mängden förorenat vatten. Den hade däremot troligen inte så stor effekt på brandförloppet eftersom yttertak, vindsbjälklag och delar av ytterväggarna var genombrunna.
Läge vid framkomst Branden inträffade i Tyresö kommun. Haninge var på plats som första förstärkande enhet vilket medförde att skärsläckaren inte användes initialt.
Taktisk inriktning Skärsläckaren användes under insatsen och vid eftersläckningen.
Metodval

Skärsläckaren

Analys av insatsen

Den totala förbrukade vattenmängden uppgick till några 100-tal liter trots långvarig användning jämfört med troligen flera kubikmeter om konventionella strålrör använts. Skärsläckaren hade även stor effekt på att minska mängden förorenat släckvatten.

 

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment