English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i värmeverk, Mölndal


Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Mölndal, Frölunda, Gårda, Kungsbacka
Larmorsak Brand (i ett värmeverk) i takkonstruktionen i närheten av en rökkanal.
Effekt Skärsläckaren gav mycket stor effekt
Läge vid framkomst Vit rök från taket vid framkomst samt röklukt. Personal talar om att man precis kört en process vilket förklarar den vita röken.
Taktisk inriktning Ventilation av brandgaser samt lokalisering av dolda bränder med hjälp av IR-kamera.
Metodval

Öppning av rökluckor för att evakuera rök samt friläggning runt skorstenen. I ett senare skede tas Skärsläckaren upp på taket.

Analys av insatsen

Branden har uppstått i samband med att anläggningen har startats upp och man har eldat kraftigt i brännkammaren. Temperaturen hade dock inte överstigit dimensionerande temperaturnivå för anläggningen. Skärsläckaren hissas upp till taket med en lina och sätts in för punktering runt brandstället och gör ett bra jobb med att begränsa brandspridning.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment