English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Bergslagens räddningstjänst - Brand i Timmerbil


Räddningstjänst Bergslagens räddningstjänst
Station
Larmorsak Brand i timmerbil
Effekt
Läge vid framkomst Brand i hjulparen framtill på släpet samt i underkant på timmerlasten.
Taktisk inriktning
Metodval

Bergslagens räddningstjänst rapporterar om en brand i en Timmerbil där coldcut™ cobra var med och släkte branden.

En chauffören till en timmerbilssläp märkte att det började ryka från släpet och stannade då omgående och kopplade bort dragbilen. Efter det försökte han släcka branden med hjälp av en pulversläckare som fanns i bilen.

Vid räddningstjänsten framkomst till branden brann det i hjulparen framtill på släpet samt i underkant på timmerlasten. Branden släcktes ner med hjälp av skärsläckaren på bil 703 och tog sedan över av bil 701 som vidtog eftersläckningen.

Analys av insatsen

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment