English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i persontåg


Räddningstjänst Lomma/Staffanstorp
Station
Larmorsak
Typ av objekt Tåg.
Effekt Stor effekt.
Läge vid framkomst
Taktisk inriktning Att kyla brandgaser innan rökdykare gick in.
Metodval
Analys av insatsen

Brand i en "pågatågsvagn" som var sammankopplad med fler vagnar. Rutorna som var av tjocka isolerglas var svarta och varma, ca 55 grader utvändigt. Med IR kameran kunde man tydligt se branden i främre delen av vagnen och på höger sida ett område av ca 1m2 som uppmätte ca 180 grader. Skärsläckaren användes i ca 5-7 min effektiv insats innan rökdykning påbörjades.

När rökdykare gick in i vagnen var temperaturen låg, ca 55 grader i taket, så det fanns ingen risk för antändning av brandgaser. Dessutom hade sikten förbättrats till 3-4 meter. Om man inte haft skärsläckaren hade troligtvis mer vatten använts, speciellt för kylning av brandgaser på väg in i den 25 meter långa vagnen.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment