English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i kontorslokaler, Göteborg


Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Frölunda m.fl.
Larmorsak Larm om brand i socialförvaltningens lokaler.
Effekt Ett effektivt verktyg i hela insatsen
Läge vid framkomst Utvändig och invändig brand vid vår framkomst, kraftig rökutveckling i och runt i stort sett hela byggnaden.
Taktisk inriktning In- och utvändig brandsläckning, övertrycksventilation
Metodval

Omgående invändig brandsläckning med skärsläckare och utvändig släckning med hjälp av höjdfordon. Rökdykning påbörjas efter en stund. Tillkommande styrkor sätts in i angränsande och brandpåverkade lokaler för brandsläckning och rökventilering vilket visar sig vara ett bra taktiskt val.

Analys av insatsen
Insatsen gick bättre än förväntat. Vi startade omgående brandsläckningen med hjälp av skärsläckaren och det visar sig vara mycket effektivt då vi snabbt kunde kyla branden och varma brandgaser i svåråtkomliga utrymmen (bl.a. vindsutrymmen och mellantak). Jag vill påstå, att naturligtvis i samband med andra enheters insatser, så är den lyckade insatsen ett resultat av tidig användning av skärsläckaren. Den var avgörande i denna insats.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment