English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

God effekt med 2 samtidiga skärsläckare


Räddningstjänst Odense Brandvæsen
Station
Larmorsak Brand i dagligvarubutik i Odense/Danmark
Effekt
Läge vid framkomst
Taktisk inriktning
Metodval

Vid ankomst möttes styrkan av kraftig rökutveckling i hela butiken och tillhörande kontorsdel. En skärsläckare sattes omedelbart in via säkerhetsgaller på framsidan av butiken, för kylning av brandgaser. Parallellt sattes även en andra skärsläckare in i fastighetens kontorsdel.

Analys av insatsen

Denna insats med två samtidiga skärsläckare visade sig få mycket god effekt och fördröjde brandförloppet betydligt – Så pass mycket att endast initialbranden blev kvar i ett bränslekontrollerat förlopp. Nu kunde man skicka in rökdykare i säker miljö för att hitta och släcka initialbranden samt öppna upp lokalen och vädra ut kalla brandgaser…

 

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment