English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i container, Göteborg


Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Gårda m.fl.
Larmorsak Brand i container
Effekt
Läge vid framkomst Brand i container som spritt sig till överliggande byggbaracker som användes som omklädningsrum.
Taktisk inriktning Ventilation, rökdykning samt skärsläckaren
Metodval

Vi påbörjar utvändig släckning. Vi börjar sedan med invändig släckning, rökdykning, för att ventilera barackerna och ev komma åt branden inifrån. Branden är svår att komma åt så vi beställer fram skärsläckaren. Skärsläckaren jobbade först med släckning från sidan in i taket, därefter punkterade man uppe på taket och avslutade tillslut med släckning inifrån, en våning upp.

Analys av insatsen

Insatsen gick bättre än förväntat Tack vare skärsläckaren så kunde vi avsluta denna branden mycket snabbare. Denna metod gjorde det mycket enklare att komma åt alla glödbränder.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment