English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skärsläckare bidrog till att skapa säkrare insats och mindre vattenskador


Räddningstjänst Räddningstjänsten Syd
Station Malmö (Hyllie, Centrum, Jägersro), Burlöv och Staffanstorp
Larmorsak Brand i byggnad/restaurang
Effekt
Läge vid framkomst Lågor genom fönster och tak. Brand i restaurangdelen.
Taktisk inriktning
Metodval
Analys av insatsen

Larm kom in om brand i byggnad på Geijersgatan i Limhamn. Vid ankomst kom lågor ut genom fönster och tak och den brann i restaurangdelen. Enheter ifrån Malmö (Hyllie, Centrum och Jägersro) , Burlöv och Staffanstorp begärdes till platsen samt ledningsenheter från Hyllie och Lund. Två skärsläckare användes för att komma åt brand i restaurangens takkonstruktion mellan limträbalkar. Man varierade positionerna med körning ifrån ovan- och undersida samt från sida ovan takfot. Skärsläckarinsatsen dämpade brandförloppet och skapade säkrare insats samt mindre vattenskador.

  

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment