English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand Hotell Swania, Trollhättan


Räddningstjänst Lilla Edet
Station
Insatsledare Insatsledare från NÄRF
Larmorsak Brand i rum samt flera ställen rökfyllda.
Typ av objekt Hotell
Effekt God effekt under insatsen.
Läge vid framkomst Utvecklad brand i ett rum samt flera korridorer rökfyllda. Risk för spridning av brand till rum och korridor på nästa plan. Spridning av brand/rök genom ventilation.
Taktisk inriktning
Metodval

Punktskjutning i golv och väggar.

Analys av insatsen

Vid framkomst fick vi i uppgift att stoppa och begränsa spridningen av brand till nästa plan. Vi började att punktskjuta i golv där vi genom indikering med värmekamera sett en temperaturökning. Rum och korridor söktes av med värmekamera mellan punktskjutningarna. Vi fortsatte med väggar i ett rum där branden spridit sig och fick det släckt fort.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment