English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand Lundegård Camping & Stugby, Borgholm


Räddningstjänst Räddningstjänsten Öland
Station H180 Borgholm
Larmorsak Brand i toalettdel med värme och rökgasspridning upp till vind.
Effekt Mycket god effekt
Läge vid framkomst Kraftig rökutveckling med svart rök i startutrymmet, fönsterrutorna var dock kalla, samt vit rök i intillliggande rum. Brann hätigt i vindsdelen som sträckte sig över hela byggnaden. Byggnaden mäter ca.10 x 25 m.
Taktisk inriktning
Metodval

Räddningsledare: Anders Palmgren

Bakomliggande olycksorsaker:
Har brunnit vid golvnivå där, enligt uppgift från personal på Lundegård, det står en papperskorg.

Räddningstjänstens åtgärder:
Invändig släckning, Inspektion med värmekamera/IR-teknik i övrigt, Rökdykning

Brandgasventilation för att förhindra brandspridning:
Ventilation m h a håltagning - brandrummet, Ventilation m h a håltagning - hotade utrymmen, Ventilation med räddningstjänstens fläktar - hotade utrymmen

Släckmedel/släckmetod:
Vatten från släckbil, Uppskattad förbrukad mängd vatten
(m3):1, Andra släckmetoder - Skärsläckare

Analys av insatsen

Gjorde håltagning för ventilation samt satte in skärsläckaren i startutrymmet och sköt genom innertaket. Inga byggnader fanns i direkt anslutning samt det var vindstilla så det fanns enligt mig ingen initial spridningsrisk. Närmaste byggnad ligger ca 10 m från servicebyggnaden.

När jag fick rapporter från rökdykare om brandförloppet på vinden så drog jag via SOS larm om tankbil samt mera folk om branden skulle få en starkare utveckling. Byggnaden bedömdes vara en BR 3 och det fanns mycket snö på taket och vi visste inte hur brandskadade takstolarna var.

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment