English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Brand i byggnad, Köpenhamn


Räddningstjänst Köpenhamn
Station
Larmorsak Flammer op af tagkonstruktionen omkring skorstenen
Effekt
Läge vid framkomst Ved brandvæsenets ankomst stod der flammer op af tagkonstruktionen omkring skorstenen.
Taktisk inriktning
Metodval

15:51 Ild i bygning

Adress: Hf. Havebyen Mozart

Ild i havehus. Indsat 1 højtryksrør for eftersøgning, ingen personer fundet.

2 højtryksrør indsat til udvendig begrænsning af branden.

Aftalt med politiet, at de skulle få beboere i røgfanen til at blive inden døre og lukke døre og vinduer.

Indsat skærslukker i gavlen med god effekt. Anvendt skærslukkeren til at skyde op i tagkonstruktionen gennem sternbræt med god effekt.

Ligeledes benyttet skærslukker til afslukning af brand i trævægge, både ind- og udvendigt.

Slukningsarbejdet blev vanskeliggjort af konstruktionernes mange hulrum, hvor branden kunne brede sig.

Sendt læge og ambulance hjem.

Tilkaldt skadeservice til følgeskadebekæmpelse.

I forbindelse med slukningsarbejdet blev ca. 4 m2 af taget brækket op, ca. 3 m2 ydervæg blev skåret op med motorsav og der blev anvendt tågesøm i loftet i stuen.

Køkken udbrændt, stue delvist udbrændt, loft og tag over køkken brændt væk. Vandskade i stue og tilstødende rum. Huller i facade for adgang til hulrum. Overdraget skadestedet til skadeservicefirma.

Analys av insatsen

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment