English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Smedjebacken

Räddningstjänst Smedjebacken
Station Smedjebacken
Larmorsak Värmeöverföring från oljepanna i genomföring av rökkanal genom vägg.
Effekt God effekt
Läge vid framkomst Fullt utvecklad brand i väggenomföring mitt på långsidan med spridning in påvinden genom takfot. Uppgifter framgår att gastuber finns inne i byggnaden.
Taktisk inriktning Begränsa branden i väggen med skärsläckaren. Sprint-enhet med 2 man.
Metodval Skärsläckarinsats med släckning och sänkning av brandgastemperaturen.
Analys av insatsen Började med att bekämpa branden vid startplatsen, när sedan rökdykargruppen anlände efter någon minut gjorde de inträngning på ena kortsidan med övertrycksventilering i ryggen då rökgastemperaturen hade sänkts med skärsläckaren. Flyttade sedan skärsläckaren till ena gavelspetsen varmed elden släcktes i takstolarna och spån. Rökdykarna släckte den brand som återstod med invändig släckning via strålrör. Total vattenförbrukning för hela insatsen ca 1500 l.