English | Svenska | Deutsch | 日本語

Smedjebacken

Räddningstjänst Dala mitt
Station Borlänge. Smedjebacken
Larmorsak Misstänkt anlagd brand eller självantändning.
Effekt Viss effekt
Läge vid framkomst Sticklågor ut ur fönster. Lågor vid takfotsränna. Brand inne i lokal.
Taktisk inriktning Begränsa brandspridningen
Metodval Konventionell insats kombinerat med tre skärsläckare som sattes in under pågående insats. Punktering med skärsläckare in i vägg.
Analys av insatsen Första insats görs direkt mot rumsbrand och angränsande vägg med skärsläckare. Branden sprids i industrihotellet delvis pga den komplicerade konstruktionen. Fyra sektorer upprättas. Skärsläckare används för begränsande åtgärder och skydd för brandspridning

Skärsläckarna begränsade brandspridningen vid tre av fyra sektorer. Skärsläckarna förhindrade även brandspridning till en större tillbyggnad.