English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Skänninge

Räddningstjänst Mjölby Räddningstjänst
Station Skänninge
Larmorsak
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Utvecklad brand i kontorsdel som är sammanbyggd med industrilokaler. Spridning till takkonstruktion med vindsutrymme. Branden hotar industrilokalen.
Taktisk inriktning TGI begränsa brandspridning skydda industrilokalen från brandpåverkan
Metodval Inledningsvis ingen skärsläckare på plats. Första enheter skydda industrilokalen med övertrycksättning med RTJ fläkt. Konventionell släckning inledningsvis.
Analys av insatsen Trycksättning sker av industrilokalen med ÖTV-fläkt. Efter att skärsläckare anlänt sätts denna in för att begränsa tak och vindsbrand i byggnadens längdriktning. Slående god effekt på branden som snabbt dämpas med skärsläckaren. Brandmän rapporterar till operatör på skärsläckaren, fortsätt med skärsläckare vi ser mycket bra effekt på takbranden.