English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

CAS 27

Räddningstjänst Prags räddningstjänst
Station CAS 27
Larmorsak Okänd
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Brand i pappersmassor som var komprimerade i specialcontainer
Taktisk inriktning Hålsågning släckning
Metodval Först prövades håltagning med kapmaskin och släckning med högtryckspump vilket var resultatlöst. Därefter kallades skärsläckare till platsen.
Analys av insatsen Inledningsvis används kapmaskin och högtrycksläckning. Resultat nedslående och branden påverkades inte på grund av hårt pressade pappersmassor. Skärsläckaren sätts in med sju penetreringar från sidan och fem penetreringar från ovan. Släckningen fullföljs med vattenstrålen till skärsläckaren.

Kraften i strålen gör att släckningen med skärsläckaren blir mycket effektiv. Upprepade penetreringar med skärsläckaren skapar en heltäckande släckning i containern.