English | Svenska | Deutsch | 日本語

Burseryd

Räddningstjänst Gislaved Gnosjö RTJ
Station Burseryd
Larmorsak Brand i spånsug orsakad av gnistbildning eller varmgång.
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Brand i spånutsug. Skärsläckarenheten larmad som andrastyrka till platsen.
Taktisk inriktning Begränsa brandspridningen i rörsystemet, därefter släckning i startbranden.
Metodval Skärsläckaren och värmekameran.
Analys av insatsen Skärsläckarenhetenspersonal ser möjligheten och genomför punkteringar i rörsystemet, främst i böjar för att undvika genomskärning. Med hjälp av värmekamera konstateras skärsläckarens effektiva kylning av rörsystemet. Insatsen med skärsläckaren och mätning med IR-kameran medför att nedmontering av trumsystem i spånsug kunde undvikas.