English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Räddningstjänsten StorGöteborg

Räddningstjänst Räddningstjänsten StorGöteborg
Station Frölunda
Larmorsak Brand i Pizzeria
Effekt Mycket bra effekt
Läge vid framkomst Fullt utbruten brand i pizzerianskök
Taktisk inriktning Ventlering, släcka, frilägga
Metodval Fullt utbruten brand i pizzerianskök, slogs ned med hjälp av skärsläckaren medan rökdykarna bröt upp dörren.
Analys av insatsen Insatsen gick bättre än förväntat Tack vare skärsläckaren var branden nästan släckt när rökdykarna gick in.