English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Gårda, Angered, Frölunda, Borås

Räddningstjänst Storgöteborg
Station Gårda, Angered, Frölunda, Borås
Larmorsak Fullt utbruten brand i elbutik i markplan på ett ca:100 år gammalt 3 våningshus i centrala Göteborg
Effekt Stor effekt i arbetet att begränsa brandspridning
Läge vid framkomst Fullt utbruten brand i en ca:100 m2 stor butik i markplan, rök och brandspridning uppåt i fastigheten.
Taktisk inriktning Offensiv släckning och säkring mot brand uppåt i fastigheten
Metodval Initialt traditionell släckning med rökdykning, ventilering, när resurser fanns på plats användes skärsläckare.
Analys av insatsen Insatsen var framgångsrik både med invändig släckning med rökdykare och begränsande släckning med hjälp av skärsläckaren. Skärsläckaren konstaterades ännu en gång vara en oerhört effektivt, snabbt och energi sparande släckmetod.