English | Svenska | Deutsch | 日本語

Täby

Räddningstjänst Södra Roslagens brandförsvarsförbund
Station Täby
Larmorsak Startbrand i pannrummet ev eldstad-skorsten
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Brand i pannrummet som sedan sprider sig till övervånngen och vind
Taktisk inriktning Begränsa brandspridning / släckning därefter
Metodval Rd grupp sätts in för släckning. Skärsläckaren sätts in för att kyla via gavlen i taknocken
Analys av insatsen RD-grupp sätts in för släckning. Skärsläckare sätts in på plan 2 och vind från utsidan. Brandgaserna på övervåningen och vind kyls ner. Miljön förbättras för rökdykarna. Eftersläckning med ir-kameran och skärsläckaren. Ej håltagning eller friläggning