English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Röros

Räddningstjänst Röros branvesen, Norge
Station Röros
Larmorsak
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Pågående brand i väggar tak och ventilationskanaler.
Taktisk inriktning Begränsa brandens spridning och därefter släcka dolda bränder.
Metodval Värmekamera och skärsläckare inledningsvis, därefter RD-insats med ötv-ventilation under inträngning efter at sänkning av brandgastemp hade skett med hjälp av skärsläckaren.
Analys av insatsen Värmekameran användes inledningsvis för att lokalisera brandhärdar i väggen. Därefter användes skärsläckaren att skjuta in vatten genom väggen. När temperaturen var under kritisk nivå för övertändning sattes en högtrycksfläkt in för att pressa ut brandgaserna.

Högst sannolikt att skärsläckaren var den direkta orsaken till att skadorna inte blev större. Alternativ till skärsläckare skulle i detta fall ha varit rivning och användning av mycket vatten.