English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Kungsbacka

Räddningstjänst Storgöteborg
Station Kungsbacka
Larmorsak Troligen fel i elinstallation med brand i fastighet som följd
Effekt Måttlig i det offensiva arbetet mycket beroende på den sena angreppstiden, däremot mycket framgångsrik i det begränsande arbetet.
Läge vid framkomst Brand i fasaden och rökspridning in i fastigheten på ett ca: 100 år gammalt trähus i centrala Kungsbacka, huset var i tre våningar och ca: 30 x 10 meter stort.
Taktisk inriktning Offensiv släckning
Metodval Initialt jagade man branden med hjälp av dimspik och friläggning med motorkapar.
Analys av insatsen Man kan snabbt konstatera att man aldrig fick kontakt med branden i det gamla trähuset och att metoden som användes initialt var verkanslös. Brangaser spreds fort i det många gånger om och till byggda trähuset och brandförloppet upplevdes ganska lugnt i tidigt skede för att ganska snart utvecklas till en fullt utbruten fastighetsbrand där man fick backa i sin taktiska inriktning och välja ett mer begränsande arbetsätt. Skärsläckaren var framgångsrik i det begränsande arbetet. Troligen hade skärsläckaren kunnat göra stor skillnad om den funnits till hands i ett betydligt tidigare skede.