English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Jägersro

Räddningstjänst Malmö brandkår
Station Jägersro
Larmorsak
Effekt God effekt
Läge vid framkomst Kraftig brand på balkong som spridit sig till tak och vind. Typiskt 80-90 talshus med lght i 1 och 2 plan. Trätakstolar med reglar masonite och betongpannor.
Taktisk inriktning Begränsa brandspridning till redan antända utrymmen. Station 120 framme 00:43 ca 7 minuter efter första styrkan.
Metodval Första enheter påbörjar med yttre och inre släckning första planet. När skärsläckaren anländer sker uppställning och order ges om insats in mot lght och vind plan 2. Omgående effekt på dessa lght. Omgruppering sker för ytterligare insats vindslgh nr 3.
Analys av insatsen Insats med RD inleds och samtidigt även yttre släckning. Skärsläckaren sätts in mot två vindslägenheter - omgående effekt syns från takfoten ca 10 min efter påbörjad insats. Efter ny insats vindsvåning 3 med 15-20 min konstateras endast mindre grödhärdar som släcks.