English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Göteborg/Borås

Räddningstjänst Storgöteborg
Station Göteborg/Borås
Larmorsak Okänt
Effekt God effekt
Läge vid framkomst Utvecklad vindsbrand i tvåvånings radhus med loftgång. Brand har brutit igenom taket flera lght inblandade i branden.
Taktisk inriktning Förhindra brandspridning i takkonstruktion, stoppa brandspridning ner i lägenheter på 2 våningen. Takbranden utvecklas och sprids ut mot gavlarna på byggnaden. Antal lght i byggnaden ca 50 st.
Metodval RD- insats via plan 2. Insats via maskinstegar från taksida. Dimspik/ uppsågning av ventilationshål.Skuminsats i mellanliggande takutrymme. Skärsläckare från Borås efter ca 2,5 timmar.
Analys av insatsen Mycket stor insats pågår under 8-10 timmar. RD insatser och yttre släckinsatser initialt. En timmes cobrainsats släcker branden på denna sida av takbranden. På motsatt sida används inte skärsläckare med fortsatt brandutveckling som följd. Styrkelededare uppger att mycket god effekt märks när skärsläckaren sätts in.

Brandgaserna kyls i mellantaket. Brandgaser från övrig takkonstruktion trycks tillbaka mot öppningar i yttertaket. Sidokonstruktion takfot kyls mycket effektivt långt bort från brand.