English | Svenska | Deutsch | 日本語

Bollnäs

Räddningstjänst Bollnäs
Station Bollnäs
Larmorsak
Effekt Mycket stor effekt
Läge vid framkomst Brand i trapphus vån 2. Tät brandgaslager med hög värme i höjd med plan 2. Trapphus består av 3 våningar. Inga personer kvar i byggnaden.
Taktisk inriktning Begränsa brandspridningen. Kyla brandgaser i trapphus.
Metodval 1. Kyl brandgaser i trapphus med skärsläckare. 2 RD-grupp in i säkrat trapphus för att möjliggöra frånluftsöppning för ventilation genom fönster 2 vån.3 Fortsatt angrepp med RD-grupp för att lokalisera initialbrand och släcka.
Analys av insatsen Kylning av brandgaser i trapphus ger god effekt. RD-grupp tränger upp i bra miljö öppnar fönster i trapphus. RD-grupp fortsätter upp till plan tre där dörr öppnas. Brandgaser tränger ut genom dörren. Dörren stängs och skärsläckaren används genom övre del av dörren. Kylning med vattendimma in i brandrum under ca 40 sek. Dörren öppnas RD tränger in i bra miljö för eftersläckning och ventilering. Övertrycksfläkt används effektivt under insatsen för ventilering via övertryck i trapphus.