English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

Insatsrapporter

Skärsläckaren används dagligen runt om i världen och stor efterfrågan finns hos såväl användare som potentiella intressenter, att ta del av erfarenheter från de olika insatserna som kontinuerligt görs med coldcut™ cobra.

Allt eftersom metoden används, så görs nya upptäckter i sättet att använda skärsläckaren och framförallt visar nya metodikval på förnämliga släckresultat då skärsläckaren används i kombination med andra metoder/annan utrustning. Den utveckling som idag sker kring alternativa metodikval och där skärsläckaren utgör en central komponent, bidrar redan till effektivare släckinsatser hos de Räddningstjänster som använder skärsläckaren i sin dagliga verksamhet.

MSB Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, har idag samlat genomförda insatser med skärsläckaren i en erfarenhetsbank som finns att läsa på MSB’s hemsida. Ett urval av dessa insatser finns att läsa under ”Insatsrapporter”, där vi tydliggör på vilket sätt skärsläckaren gör skillnad i olika insatssituationer relativt till annan utrustning som finns på marknaden idag.

Nu finns det en mall att ladda ner, för insatsrapporter med skärsläckaren. Skicka ifylld insatsrapport till CCS så läggs den ut på hemsidan.

Insatsrapport mall.pdf

Insatsrapport mall.docx

Läs mer om

Safer Fire Fighting

Läs mer om

Saving Environment