English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

SE - Södra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (SÄRF)

 

Guttasjön SÄRF

SÄRF har historiskt varit en av Cold Cut Systems viktigaste partner när det gäller utbildning och metodutveckling. SÄRF:s utbildningsplats Guttasjön utanför Borås är en väl fungerande utbildningsplats med mycket kompetenta instruktörer och mycket bra förutsättningar att leverera högkvalitativa skärsläckarutbildningar. SÄRF har också lång erfarenhet av övertrycksventilation och IR-teknik vilket är en betydande del i våra kurser.

Länk till hemsida: www.serf.se

För mer information:
Johan Biörsmark          johan.biorsmark(a)coldcutsystems.com
Lennart Hallfors           lennart.hallfors(a)serf.se