English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

DK - Randers FALCK

Falck Randers har under 2012 införskaffat skärsläckaren som en del av sin metod att bekämpa brand och genomförde också ett gediget utbildningsprogram för egen personal. Falck Randers förfogar också över ett välutrustat och högkvalitativt övningsfält i Langvang där man tillhandahåller ett antal olika utbildningar inom brand och räddning. Sedan 2012 erbjuder Falck även skärsläckarutbildningar där man kan erbjuda det senaste kunskaperna inom metoden.

 

Länk till hemsida: http://falck.com/langvang/Pages/frontpage.aspx

För mer information:
Johan Biörsmark               johan.biorsmark(a)coldcutsystems.com    
Bjarne Jörgensen              bjj(a)falck.dk