English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

UK - Northamptonshire Fire and Rescue Service (NFRS)

Northamptonshire coldcut academy, coldcut cobra

NFRS är Cold Cut Systems partner när det gäller utbildning och metodutveckling i Storbritannien. NFRS har på kort tid implementerat skärsläckaren fullt ut i sin egen organisation och därmed satt standarden på utbildningar och övrig dokumentation som är nödvändig för att lyckas fullt ut med vår metod. NFRS har verkligen gjort ett gediget jobb och det finns mycket erfarenhet att ta tillvara på genom att utbilda sin personal genom NFRS.

Länk till hemsida: www3.northamptonshire.gov.uk/councilservices/northamptonshire-fire-and-rescue-service/Pages/default.aspx

För mer information:

Johan Biörsmark               johan.biorsmark(a)coldcutsystems.com    
Dan Moore                        dmoore(a)northantsfire.org.uk