English | Svenska | Türkçe | Deutsch | 日本語

DK - Beredskabsstyrelsen

 

Beredskabsstyrelsen genomför sina utbildningar på övningsplatsen i Tinglev i södra Danmark där man har ett stort modernt övningsfält. Skolan i Tinglev tillhandahåller övervägande befälsutbildningar inom brand och räddning och sedan 2012 även kurser i alternativa släckmetoder. Dessa kurser lägger stor vikt vid metoden att kombinera skärsläckare, övertrycksventilation och IR-teknik. Kurserna som genomförs i Tinglev är mer riktad till befäl med mycket focus på taktik och metod.

 

Länk till hemsida: http://brs.dk/omstyrelsen/opgaver/tekniskskole/Pages/Forside.aspx

För mer information:
Johan Biörsmark               johan.biorsmark(a)coldcutsystems.com    
Casper Christensen          cc(a)brs.dk