English | Svenska | Polski | Türkçe | Deutsch | 日本語
Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Kurser 2018

Cobra instruktörskurs (3 dagar)

v. 12 20-22 mars
v. 38 18-20 september
v. 45 6-8 november

Har du specifika önskemål om utbildning, eller frågor om kursinnehåll vänligen kontakta Johan Biörsmark på johan.biorsmark@coldcutsystems.com eller på 0768 - 11 41 14. Vi anordnar även grundutbildningar, befälsutbildningar mm. på förfrågan, se under kursutbud till vänster i menyn.

Anmälan:

Vill du anmäla ditt intresse till någon av kurserna kontakta Anna Bäckmark på anna.backmark@coldcutsystems.com eller 0768-404190.

Kursupplägg

Kursen är en 3- dagars instruktörsutbildning i skärsläckning/skärsläckarmetoden som genomförs enligt ”train the trainer” konceptet med målet att deltagarna efter avslutad kurs ska kunna genomföra grundutbildningar inom sin egen organisation. Målet är att skapa en förståelse om hur teori och praktiska moment är upplagda för att ge kunskap om skärsläckarmetodens förmåga att påverka brandgaser och släcka bränder.

Vid kursens första dag läggs mycket vikt vid teknik, säkerhet och skärning allt för att fånga upp deltagarnas olika kunskapsnivåer. Detta kan uppfattas som repetition för vissa men är nödvändigt då man inte behöver ha genomgått grundutbildning innan man anmäler sig till instruktörsutbildning. Efter genomförd och godkänd utbildning blir deltagaren instruktör i skärsläckarkonceptet, och kan fortsätta med att utbilda brandpersonal internt i metoden.

Samarbetspartner

Utbildningen bedrivs tillsammans Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) som är en av coldcut™ cobra academys (CCA) samarbetspartners.

Plats

Platsen för utbildningen är SÄRFs utbildningsanläggning vid Guttasjön utanför Borås, en av Sveriges modernaste anläggningar för räddningsövningar.

Pris

8.900;- pp (I kursavgiften ingår fika och lunch under kursen samt middag den första kvällen.)

Tips på boende:

Vägbeskrivning till Guttasjön

Adress:

Varbergsvägen 91, 515 70 RYDBOHOLM

Från Jönköping (40):

Ta avfart 85 – avfarten övergår i 3 filer. Håll till höger hela tiden. Följ skyltning mot Rydboholmcirka 6 km. Guttasjön ligger på vänster sida och är skyltad Brandövningsplats och Guttasjön.

Från Göteborg (40):

Ta avfart 85. Avfarten övergår i 2 filer. Sväng vänster mot Rydboholm. Följ denna väg raktsöderut cirka 6 km. Guttasjön ligger på vänster sida och är skyltad Brandövningsplats och Guttasjön.

Nytt forskningsresultat från SP

Skärsläckarens effektivitet bekräftas

Nytt forskningsresultat från SP

coldcut™ cobra i en klass för sig